Drukuj
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Najczęściej czytane - ranking

Składka zdrowotna emeryta przedsiębiorcy a PIT-28

W styczniu wypełniłem PIT-28. Podatku rocznego ryczałtowego nie starczyło na zapłaconą 7,75% składkę zdrowotną. Czy właściwe będzie odliczenie tej różnicy w kwietniu, w PIT-37, który wypełnię z dochodu emerytury i odliczeń np. darowizna na cele sakralne i inne, poprzez wypełnienie...

Data: 26.11.2014

Konieczność instalacji kasy fiskalnej w 2015 roku

Prowadzę firmę budowlaną, świadcząc usługi w przeważającej części dla klientów nie prowadzących działalności. W 80% zawieram umowy 3-stronne: ja jako wykonawca , Inwestor (nie firma) oraz Urząd Miasta (jako końcowe dofinansowanie). W 2014 r. miałam 21 klientów prywatnych, którzy wpłacają...

Data: 15.12.2014

Sprzedaż lokalu użytkowego - opodatkowanie

Czy przychód ze sprzedaży lokalu użytkowego wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Działalność gospodarcza prowadzona jest od 1986 roku.

Data: 26.11.2014

Jaka wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Od 1 września 2014 roku prowadzę działalność gospodarczą na preferencyjnym ZUS-ie. Dnia 28 lutego mam przewidziany termin porodu. Czy jest jakaś możliwość, aby podnieść wysokość zasiłku? Od samego początku jestem objęta dobrowolnym chorobowym.

Data: 03.12.2014

Rów melioracyjny

Przez moją działkę przechodzi rów melioracyjny. Czy właściciel rowu jest zobowiązany ponosić w stosunku do mnie koszty związane z korzystania z mojego terenu?

Data: 20.11.2014

Zamknięcie spółki jawnej

Chcę zamknąć spółkę jawną, jednak w umowie spółki mam zapis "w przypadku rozwiązania spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych". Czy w związku z tym zapisem muszę przeprowadzić likwidację jeśli spółka nie posiada już żadnego...

Data: 20.11.2014

Odsetki od zaległej składki ZUS a rozliczenie PIT

W tym roku wystąpiła u mnie zaległość w opłacaniu składki ZUS na ubezpieczenie społeczne. Obecnie mam wszystko uregulowane wraz z odsetkami. W związku z tym, czy przy rozliczaniu PIT powinnam uwzględnić zapłacone odsetki, czy tylko kwotę wymaganej składki?

Data: 26.11.2014

Dwa oświadczenia PIT-2 a dopłata podatku

Otrzymuję dodatek aktywizacyjny z Urzędu Pracy, gdyż podjęłam zatrudnienie z własnej inicjatywy. Przy podpisywaniu umowy o pracę pracodawca kazał mi podpisać PIT-2. Z tego co mi wiadomo w tej sytuacji nie powinnam składać takiego oświadczenia i próbowałam to wytłumaczyć pracodawcy....

Data: 03.12.2014

Zwrot ulgi za internet za 2013 rok

Otrzymałem z urzędu skarbowego pismo wzywające do korekty zeznania za 2013 rok, w którym odliczyłem internet, ponieważ pamiętałem tylko o odliczeniu dokonanym za 2012 rok. Okazuje się, że odliczałem ulgę jeszcze w 2005 roku. Czy to, że korzystałem z odliczenia...

Data: 15.12.2014

Ulga za internet za 2014 rok a wspólne rozliczenie małżonków

Ulgę internetową mogą odliczać małżonkowie, każdy do 760 zł. Proszę o informację, czy jeśli rozliczam się wspólnie z mężem, to on może odliczyć ulgę za dwa lata (za 2014, 2015 r.), a ja za kolejne dwa (czyli za 2016, 2017...

Data: 15.12.2014