Drukuj
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Najczęściej czytane - ranking

Zwiększony staż pracy emeryta - przeliczenie emerytury

Na podstawie jakiego dokumentu emeryt zatrudniony na umowę-zlecenie, płacący składkę emerytalno-rentową, może ubiegać się o przeliczenie emerytury z tytułu zwiększonego stażu pracy? Mam kilku pracodawców.

Data: 27.07.2016

Wypadek na umowie zleceniu

Mój mąż był zatrudniony na umowę zlecenie. W tym czasie uległ wypadkowi i otrzymał zwolnienie do 7 lipca. Umowa nie została podpisana z powodu zwlekania pracodawcy. W tym czasie pracował. Wygląda to tak: umowa od 18 kwietnia do 18 maja....

Data: 16.07.2016

Minimalne wymagania dotyczące zatrudnianego pracownika

Czy pracownik musi spełnić formalne wymagania (poza szkoleniem BHP, np. udokumentowane doświadczenie bądź wykształcenie) na stanowisku, na którym będzie pracował? Chcę zatrudnić osobę, która nie ma udokumentowanego doświadczenia ani wykształcenia na stanowisku, na którym będzie pracować (jestem tego świadomy jako...

Data: 16.07.2016

Limit faktur gotówkowych

Czy wystawiając dla przedsiębiorcy fakturę gotówkową, przykładowo na wykonanie instalacji wod-kan na kwotę 48 000 zł netto, mogę wystawić w tym samym miesiącu fakturę na wyposażenie łazienek z montażem na 30 000 zł netto? Faktury dotyczą dwóch różnych transakcji.

Data: 20.08.2016

Darowizna a FATCA

Czy mogę przekazać swojej córce mieszkającej w USA darowiznę np. 100 000 $ i czy od tej darowizny córka zapłaci podatek w USA?

Data: 17.07.2016

Odprawa a rozwiązanie umowy z winy pracownika

Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę na czas nieokreślony na podstawie przepisu art. 30 §1 pkt. 2 kodeksu pracy, podając w wypowiedzeniu, że jest to wina pracownika. Czy w takiej sytuacji, jeżeli w uzasadnieniu jest wskazana wina pracownika to, czy należy...

Data: 16.07.2016

Zasiłek dla bezrobotnych a dług w ZUS

Mam dług w ZUS-ie. Czy po zamknięciu działalności mogę ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Data: 27.07.2016

Brak zaliczki na podatek w firmie osoby niepełnosprawnej

Co w przypadku, gdy osoba ma stopień umiarkowany, prowadzi własną działalność gospodarczą i w danym miesiącu nie ma do opłaty zaliczki na podatek dochodowy? Jak skorzystać z ulgi w składce zdrowotnej?

Data: 09.08.2016

Jaka stawka VAT na wynajem hali dla niemieckiej firmy?

Będę wynajmować nieruchomość (hale i place) firmie niemieckiej, prowadzę działalność gospodarczą. Firma niemiecka twierdzi, że nie powinnam wystawiać faktury z VAT-em. Jeżeli tak jest, to jakie druki powinny być wysłane do Urzędu Skarbowego? Czy faktycznie faktura ma być z stawką...

Data: 09.08.2016

Nabycie spadku

Otrzymałam postanowienie sądowe o nabyciu spadku po tacie razem z innymi osobami. Sytuacja jest taka, że rodzeństwo moje (4 braci) i mama nie żyje. W postanowieniu sąd wykazał jako osoby nabywające spadek dzieci jednego z braci (gdyż brat zmarł przed...

Data: 20.08.2016